Ruckus SmartZone Wifi

Ruckus SmartZone Wifi

Ruckus SmartZone Wifi

Ruckus Virtual SmartZone Wifi

Tutvustan meie kliendi näitel, kes vajas uut ning tuleviku kindlat wifi lahendust, mis aitaks erinevatel asutustes toimida ühtsete standardite järgi. Saue Vallavalitus vajas WIFI lahendust, mis aitaks neil ühiselt rakendada traadita võrgulahendust nii vallavalistuses, kui ka erinevates allasutustes (lasteaiad jne). Valituks osutus Ruckuse toode Virtual SmartZone (Ruckus SmartZone Wifi), koos erinevate Ruckuse tugijaamadega (R310, R500).

Tark WIFI lahendus koostöös virtuaalse kontrolleriga

Probleemid, mida sooviti lahendada ning mis said teoks tänu Ruckuse lahendusele:

  • kõik tugijaamad peavad olema ühtselt hallatavad läbi veebipõhise haldusliidese
  • Kõik asukohad peab olema võimalik märkida kaardil
  • Kõiki asukohti peab saama eraldi hallata (erinevad turvapoliitikad, võrgunimed SSID, ajalised piirangud)
  • Erinevatel allasutustel peab saama vajadusel tekida erinevad WIFI võrke
  • Kasutada ära olemasolevad Ruckuse tugijaamasid, kui ka lisada projekti käigus juurde uusi Ruckuse tugijaamasid
  • Tagada asutuse seadmetele (sülearvutid, mis on Windowsi domeenis) ligipääs turvalisele WIFI võrgule läbi Radius lahenduse
  • Kasutajad saavad vajadusel erinevate asutuste vahel vabalt liikuda ning ei pea asutuse seadmed uuesti võrku lisama
  • WIFI lahenduse peab olema virtuaalne ehk seda on võimalik liita tänase vallavalitsuse serveri taristuga ning ei ole vaja osta uut riistvara
  • Virtuaalset kontrollerit peab olema tulevikus võimalik laiendada (lisada ressurssi CPU, RAM)
  • Tulevikus peab saama lahendust lihtsalt laiendada, kui tekib vajadus liita uusi allasutusi (lisada uusi tugijaamade litsentse)

Kõik WIFI võrgu on planeeritud eraldada VLAN tehnoloogiat kasutades, tagamaks ligipääsud asutuse seadmetele ning ühtlasi tagada maksimaalne turvalisus seadmetele, mis ei kuulu otseselt vallavalitsuse haldusesse.

Vaata ka Econet Ruckus Wifi

Ametlik koduleht Ruckus Virtual Smartzone